Nguyên nhân bội chi bảo hiểm y tế

Bội chi bảo hiểm y tế tại nhiều địa phương lại có một nguyên nhân khác là từ việc phát triển các kỹ thuật cao như: tim mạch, ung bướu, sản nhi và do viện phí tăng nên giá của các các kỹ thuật này cũng tăng giá mạnh dẫn đến bội chi. Như Quảng Ninh bội chi trên 100 tỷ đồng bảo hiểm y tế trong thời gian qua khi giá viện phí tăng.

nguyen-nhan-boi-chi-bao-hiem-y-te

Tại một số địa phương, dù luôn có cán bộ giám định trực tại tuyến huyện và cả ở tuyến tỉnh nhưng cũng không thể xác định được đầy đủ bệnh nhân đã đí khám từ xã, khám ở huyện rồi lên tỉnh khám lại.

Thông tuyến thiếu kiểm soát là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng bội chi ở Bắc Kạn, thậm chí một số huyện đã hết sạch quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vì thông tuyến.

Nhiều xét nghiệm, đơn thuốc dù được thực hiện ở tuyến huyện lại có thể lặp lại ở tuyến tỉnh. Như vậy, bảo hiểm y tế có thể phải chi trả 2 lần tiền cho cùng 1 bệnh.

Bội chi bảo hiểm y tế tại nhiều địa phương lại có một nguyên nhân khác là từ việc phát triển các kỹ thuật cao như: tim mạch, ung bướu, sản nhi và do viện phí tăng nên giá của các các kỹ thuật này cũng tăng giá mạnh dẫn đến bội chi. Như Quảng Ninh bội chi trên 100 tỷ đồng bảo hiểm y tế trong thời gian qua khi giá viện phí tăng.