Tag: FV

Nhân viên y tế tự tin thái quá gây ra nhiều sai sót

“Sự khác biệt giữa hai ngành là nhân viên hàng không được đào tạo hoàn thiện đến mức khả năng xảy ra sai lầm là không có. Còn nhân viên ngành y lại tự tin thái quá về khả năng