Tag: giá viện phí

Nguyên nhân bội chi bảo hiểm y tế

Bội chi bảo hiểm y tế tại nhiều địa phương lại có một nguyên nhân khác là từ việc phát triển các kỹ thuật cao như: tim mạch, ung bướu, sản nhi và do viện phí tăng nên giá của