Tag: hút thuốc

Hút thuốc nhiều dễ bị ung thư tuyến tụy

Những người hút thuốc hoặc uống rượu nhiều có nguy cơ phát triển ung thư tuyến tụy vào khoảng 61 hoặc 62 tuổi, trong khi độ tuổi trung bình có thể gặp bệnh này là 72. Kết luận trên được