Tag: mua bán thuốc

Y tế tư nhân với vai trò chăm sóc sức khỏe

Đánh giá cao việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực y tế, hành nghề của một số đơn vị đã thực tế giám sát, dược sĩ Mai Thanh Hùng lưu ý giữa lúc thuốc giả nhiều