Tag: tia X

Phụ nữ mang thai cần cẩn trọng với chụp tia X

Những nghiên cứu trước đó được thực hiện trên nhóm đối tượng gồm những trẻ em được sinh ra trong giai đoạn 1940 – 1970 đã chứng tỏ rằng có xu hướng gia tăng về mặt số lượng những trẻ